Smit Accountants en Belastingadviseurs

Jan Smit

Wij zijn een accountants- en belastingadvieskantoor dat een persoonlijke benadering nastreeft. We voelen ons betrokken bij de onderneming van onze clienten en vinden wederzijds vertrouwen hierbij belangrijk.
Onze werkzaamheden bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen, het afwikkelen van alle voorkomende belastingzaken, het verzorgen van salarisadministraties en uiteraard advisering op deze gebieden. Daarnaast kunnen we ondernemers die een bedrijf willen starten hierbij begeleiden.


Begeleiding startende ondernemingen
Zodra u een onderneming start, krijgt u te maken met vele vragen over het ondernemerschap en wetgeving hieromtrent. Accountants- en belastingkantoor Smit adviseert en begeleidt u hierin. Wij helpen u bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hierin wordt aandacht besteed aan een heldere omschrijving van uw ondernemingsdoelstelling en de koers die u gaat volgen voor een effectieve realisatie van deze doelstelling. Verder komen in dit plan aan de orde een liquiditeitsprognose, de rechtsvorm , een marketingplan en de sterke en zwakke kanten van uw onderneming.
Naast het ondernemingsplan nemen wij ook de belastingen, die voor u relevant zijn, met u door. En uiteraard komen ook de hieraan gerelateerde regelingen, zoals investeringsregelingen, aan de orde.

Verwerken administraties
Bij goed ondernemerschap hoort ook een zorgvuldige administratie. Een goed opgezette administratie is enerzijds noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke regelgeving en geeft u anderzijds inzicht in uw bedrijfsvoering. Dit geeft u een goede koers voor de toekomst.
Indien u ervoor kiest zelf te administreren kunnen wij u begeleiden bij het opzetten en het verzorgen van de administratie. U kunt er ook voor kiezen de administratie geheel aan ons uit te besteden. Eventuele aandachtspunten nemen wij dan uiteraard met u door.

Salarisadministraties
Neemt u personeel in dienst, dan krijgt u te maken met wet- en regelgeving hieromtrent. Voorbeelden hiervan zijn sociale wetgeving, arbeidsrecht en CAO’s.
Op het moment dat u personeel in dienst wilt nemen, adviseren wij u graag over zaken m.b.t. de arbeidsovereenkomst. Tevens kunnen wij de gehele salarisadministratie voor u verzorgen.

Samenstellen en controleren jaarrekening
Na afloop van een boekjaar stellen wij voor u de jaarrekening samen. Het doel van de jaarrekening is inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming. U als ondernemer bent natuurlijk op de eerste plaats belanghebbende. Daarnaast zijn er ook andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld aandeelhouders, verstrekkers van vreemd vermogen (banken) en de Belastingdienst.

Belastingadviezen
De belastingdruk in Nederland is hoog en de belastingwetgeving erg ingewikkeld. Wij bewaken en beschermen uw fiscale belangen. Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden zoeken wij binnen de mogelijkheden van het belastingrecht naar een voor u zo gunstig mogelijke koers.

Belastingaangiften
Wij verzorgen voor u alle belastingaangiften en bewaken de tijdspaden die voor deze aangiften gelden. Voorbeelden hiervan zijn:
• Inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Loonbelasting

Bedrijfsadvisering
Als ondernemer krijgt u in de loop van de tijd te maken met veel verschillende vraagstukken die de strategische koers van uw onderneming bepalen. Bij het beantwoorden van deze vraagstukken kunnen wij u begeleiden. Voorbeelden hiervan zijn:
• Starten van een onderneming
• Bedrijfsovername
• Bedrijfsopvolging
• Staking van een ondernemingWij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Register Belastingadviseurs (RB)Neemt u eens contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Smit Accountants en Belastingadviseurs

W.B.Scheidingsweg 2
7496 PL Hengevelde
Telefoonnummer: 0547 36 36 31
E-mailadres: info@accountantskantoorsmit.nl

www.accountantskantoorsmit.nl