Match & Share

Olaf Boers

Iedere organisatie heeft te maken met verandering in vraag en aanbod van werk, waarbij de bezetting niet aansluit bij de werkelijke behoefte.

Match & Share biedt dé oplossing om de personeelsplanning af te stemmen op de capaciteitsbehoefte en maakt daarmee de vaste bezetting ‘variabel’.

Tijdelijk personeel tekort:
Wanneer u een tijdelijk personeels- tekort heeft biedt Match & Share u eenvoudig de mogelijkheid om gekwalificeerde medewerkers in te lenen.

Tijdelijk personeel over:
Wanneer u tijdelijk personeel over heeft omdat u niet genoeg werk heeft, vanwege een aflopend project of vanwege seizoensinvloed, dan is het prettig dat u uw goede personeel wel in dienst kunt houden, maar ander werk kunt aanbieden. Dit werkt kostenbesparend voor u als werkgever en bovendien houdt de medewerker zijn huidige contract.

Samen met de opdrachtgever brengt Match & Share deze capaciteitsbehoefte in kaart. Dat kan branche overstijgend zijn waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met een regionale invulling om onnodig reizen en reiskosten te voorkomen. Omdat geen enkele onderneming dezelfde is willen we tijdens de intake exact weten wat de onderneming doet, wat de ondernemer drijft en willen we sfeer proeven. Vanuit onze eigen database matchen wij werkgevers met elkaar en zorgen wij voor de juiste onderlinge afstemming.
Match & Share ontzorgt uw van alle formaliteiten, zorgt voor de juiste prijsafstemming en de juiste documentatie. Hierbij houden wij ook rekening dat een medewerker niet overgenomen mag worden of alleen tegen vooraf bepaalde voorwaarden.

Match & Share

Gentiaan 22
7621 BD Borne
Telefoonnummer: 06-14635941
E-mailadres: olaf@matchandshare.nl

www.matchandshare.nl