BFIN

Vincent Verheij

Bedrijfsoverdracht & Financiering MKB, Vincent Verheij

Ik ben al een aantal jaren actief  in bemiddeling bij bedrijfsoverdracht, met name in Oost-Nederland. Sinds kort is daar zakelijke financiering voor MKB-ondernemingen aan toegevoegd. Goede voorbereiding en kwaliteit in begeleiding zijn dé succesfactoren bij een geslaagde bedrijfsopvolging. Betrokkenheid bij zowel ondernemer als de onderneming is echter een eveneens duidelijke meerwaarde, zowel in bedrijfsoverdracht als in financieringsvraagstukken, zeker nu in de huidige tijd het verkrijgen van financiering een moeizaam proces is.
Wij zijn naast onze advisering en bemiddeling bij de bedrijfsoverdracht zelf, zeer actief in de voorbereidingsfase. De juridische, fiscale en organisatorische voorbereiding is zeer belangrijk en kost vaak veel tijd. Die besteden wij dan ook graag. Zowel in de voorbereiding als tijdens de overdracht is specifieke kennis en ervaring van groot belang. Een ondernemer verkoopt zijn bedrijf normaliter maar één keer en er is geen herkansing na een gesloten deal. Ondersteuning door ter zake kundige specialisten is dan ook van groot belang voor de ondernemer. Datzelfde geld ook voor de presentatie van financieringsvragen aan financiële partijen, ook daarin zijn we concentieus voor U bezig.
Kennis en know-how zijn zeker sterke punten van onze begeleiding, maar ook een goed lokaal netwerk kan doorslaggevend zijn in het vinden van de juiste koper of verkoper.  Onze kennis en ervaring in de voorbereidingsfase, als ook de kwaliteit om de juiste koper te vinden is veelal doorslaggevend voor een geslaagde bedrijfsoverdracht. Daarvoor staan wij garant. 

Wij - de partners in Bedrijfsoverdracht & Financiering - kunnen allen bogen op meer dan 20 jaar bedrijfservaring. ook hebben we een uitgebreid en gespecialiseerd netwerk in alternatieve financieringspartijen. Zo realiseren wij wel de noodzakelijke, totale financiering voor de ondernemer. Wij zijn er met zowel met risicokapitaal, achtergestelde leningen, factoring als leasingoplossingen. Tenslotte denken wij concreet met de ondernemer mee en gaan uit van zijn wensen en behoeften. 
Een uitstekend lokaal netwerk koppelen we aan contacten in heel Nederland of daarbuiten.
de praktijk wijst uit dat een goed lokaal netwerk cruciaal is om de meeste klanten in  Oost Nederland goed van dienst te zijn. Vincent Verheij is specifiek gericht op Twente en Oost-Gelderland, deze regio.

Verdere informatie vindt u op: "http://www.nlinvesteert.nl"
 en
Mailen kunt u naar: vincent@bfin.nl

directe telefoon Vincent Verheij: 06 10 948 110

BFIN

rijksweg 300
7011EH Gaanderen
Telefoonnummer: +31610948110
E-mailadres: vincent@bfin.nl

www.bfin.nl